Wybierz swój język

Blog
Chmura punktów

Chmura punktów. Czym jest?

Chmury punktów powstają przez skanowanie laserowe 3D. Najprościej mówiąc, są cyfrowym odwzorowaniem otoczenia, w którym dokonano skanowania. Pomiary z wielu miejsc mogą być ze sobą łączone, dzięki czemu możliwe jest przeniesienie np. całego budynku do dowolnego środowiska 3D.

Obróbka chmury

Skanowanie 3D składa się z kilku etapów. Ich celem jest uzyskanie idealnego modelu 3D, by można było wydrukować go na drukarce 3D, lub by dało się z nim pracować w narzędziach CAD/CAM itp. Bardzo istotny jest końcowy etap obróbki chmury punktów powstałej po skanowaniu. Skanery 3D dostarczają bowiem model 3D, który nie jest idealny. Wymaga on naniesienia poprawek, by usunąć wszelkie wady i nieregularności powstałe podczas skanowania. Po obrobieniu chmury punktów otrzymuje się siatkę trójkątów lub siatkę poligonów. Zbiór punktów przekształcony zostaje więc w zbiór połączonych ze sobą powierzchni. Proces ten nazywa się triangularyzacją modelu.

Kolejne kroki

Otrzymany model 3D wymaga dalszej obróbki pod kątem druku 3D lub dalszej pracy z narzędziami CAD/CAM. Obróbka może przyjmować różne formy, w zależności od tego, do czego ma służyć  finalnie model 3D. Inaczej przetwarza się chmury punktów dla przemysłu, a inaczej dla medycyny. Chmura punktów jest tylko początkową fazą tworzenia profesjonalnego, dokładnego modelu 3D. Jakie zastosowania ma chmura punktów? Przede wszystkim wykonuje się je przy inwentaryzacjach powykonawczych i aby wykonać dokładne pomiary podczas procesu budowlanego. Dzięki chmurom łatwiej i wygodniej można dokumentować zabytki. Chmury i powstałe modele 2D i 3D są też przydatne przy tworzeniu dokumentacji planowania architektonicznego. Chmury punktów istniejących obiektów można wykonywać w naturalnych kolorach, jednak pomiar trwa wtedy dłużej. Firmy oferujące skanowanie 3D dostarczają swoim klientom zarówno same chmury punktów, które klient może opracować na własną rękę, lub chmury już opracowane.