Wybierz swój język

Skanowanie obiektów

Skanowanie obiektów przy użyciu zaawansowanych technologicznie narzędzi pozwala na przeniesienie do formy cyfrowej danych dotyczących danego budynku, a następnie jego zrekonstruowanie w formie trójwymiarowego modelu. Powstały w ten sposób graficzny obraz jest niezwykle precyzyjny i dokładnie odtwarza zarówno jego największe, jak i najdrobniejsze elementy. Poziom szczegółowości odwzorowania obiektu znacząco przewyższa standardowe metody pomiarowe. Zastosowanie odpowiednich narzędzi umożliwia bowiem zebranie kompletu danych geometrycznych, technicznych, a nawet kolorystycznych.

Gdzie znajduje zastosowanie skanowanie obiektów?

Skanowanie obiektu to użyteczna metoda, która znajduje zastosowanie w szerokim spektrum dziedzin. Z usług w tym zakresie korzystają inżynierowie i projektanci przy planowaniu przebudowy obiektów, a także wykonując dokumentację powykonawczą. Przeprowadzone pomiary dostarczą również inwestorom szczegółowych informacji, pozwalających na dokładne określenie kosztów budowy lub remontu budynków. Również przy planowaniu dokumentacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych warto zastanowić się nad zastosowaniem metody skanowania 3D, daje ona bowiem bardzo dobre efekty w tym zakresie.

Oferta w zakresie skanowania obiektów

Nasza oferta obejmuje skanowanie obiektów architektonicznych. Usługa ta dzięki zastosowaniu technologii skanowania 3D pozwala na bezinwazyjne pomiary obiektów o różnym stopniu skomplikowania. Uzyskane dane w formie chmury punktów mogą stanowić następnie podstawę do opracowywania cyfrowych modeli. Wykonujemy również skanowanie obiektów zabytkowych i metryczne zdjęcia ich fasad w wysokiej rozdzielczości do celów dokumentacyjnych. We współpracy z biurem geodezyjnym jesteśmy również w stanie wykonać pomiary terenu i stworzyć na ich podstawie mapy dwu i trójwymiarowe.