Wybierz swój język

Wielobranżowe skanowanie budynków

Skanowanie budynków wraz ze wszystkimi zamontowanymi instalacjami otwiera zupełnie nowy wymiar w świecie inwentaryzacji budowlanych. Wykorzystując skaner 3D, wszystkie prace związane z wykonaniem pomiarów można przeprowadzić o wiele szybciej niż przy użyciu standardowych metod. Oszczędność czasu przekłada się również na zmniejszenie kosztów całej operacji. Ponadto dane zbierane przez skaner wyróżniają się niezwykle dużym poziomem szczegółowości. Dlatego po przeprowadzeniu pomiarów uzyskane zostaną kompletne informacje o wszystkich elementach obiektu. Wyeliminuje to zatem sytuacje, w których mogłyby zaistnieć braki w dokumentacji i zachodziłaby konieczność ich uzupełniania poprzez realizację dodatkowych pomiarów.

Zdjęcia termowizyjne

Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji z użyciem skanowania 3D posiłkujemy się również technologią termowizyjną. Wykonanie zdjęć instalacji za pomocą specjalnych kamer umożliwia łatwe wykrycie w nich nawet wyjątkowo drobnych nieszczelności lub uszkodzeń. Zdjęcia termowizyjne pozwalają również ocenić jakość wykonania izolacji cieplnej całego budynku i odnaleźć miejsca o wysokim współczynniku przenikania ciepła (mostki cieplne).

Nasze dodatkowe usługi

Skanowanie obiektów architektonicznych

Skanowanie terenu 3D

Skanowanie zabytków